jueves, 9 de septiembre de 2010

Fiesta de la Vendimia en La Guardia de Navarra. ALTXAMENDUNABARRAKO HERRITARREN EKHIMENAK DEIALDIA EGITEN DIE NABARRAKO HERRITAR GUZTIEI IRAILAREN 12AN LAGUARDIAN IZANGO DEN MAHATS-BILTZE EGUNEAN, GURE ESTATUAREN BANDERA ESKEGITZERA ETORTZEKO


NABARRAKO HERRITARREN EKHIMENA LLAMA A TODOS LOS HABITANTES DE NABARRA PARA QUE ACUDAN EL 12 DE SEPTIEMBRE A LAGUARDIA, A IZAR LA BANDERA DE NUESTRO ESTADO EL DIA DE LA VENDIMIA


http//nabarrakoherritarrenekhimena.blogspot.com


Guardia, Nabarrako Estatua, irailak 12, 12:00etan.
Ba al zenekien Guardia “Nafarroako Sonsierrako Guardia” deitzen dela?
Ba al zenekien iparraldean dagoen mendilerro itzel hori “Nafarroako mendilerroa” deitzen dela, eta Ebro ibaiaren eta mendilerroaren artean dagoen lurraldea “Nafarroako Sonsierra” deitzen dela?
Ba al zenekien Guardia Gaztelak konkistatu zuela 1463 urtean, Gasteiz konkistatu eta 263 urtera, eta Iruña baino 49 urte lehenago?
Ba al zenekien Nafarroako Errinua sortu zutenak, Atapuercatik Foixeraino, eta Moncayotik Burdeoserainoko lurraldeko herritarrak izan zirela, eta guztiei nafar deitzen zitzaiela?
Ba al zenekien mendeetan zehar manipulatzen saiatu direla, historia eraldatuz, itun eta borondatezko entregataz hitz egiten, Nafarroako Estatuaz ahaztu gaitezen, inoiz ere erreklamatu ez dezagun?

Gaurko egunean, Mahats-biltzearen Egunean, hemen bildu garenok, gogoratu eta berpiztu nahi dugu Sonsierrako bizilagun guztien espiritua, haien burujabetzaren alde bizitza eman zutenak, Nafarroako Estatuaren defentsan.

Nafarroako Erreinuak gure lege guztien batasuna ordezkatu zuen, berezko estatu bat, europearra, izan baitzen. Estatu hau indarrez hartua izan zen zatika, espainiar eta frantsesen konkista militaren bidez, eta gaur ere jarraitzen duen kolonizazioaren bidez…

Estatu bat, gaur egun bizirik dirauena, nazioarteko legeetan oinarrituz baieztatu dezakegun bezala. Prest dagoen esstatu bat, herri nafarrak berriro aktibatu eta ezar dezan XXI mendeko Nafarroako Estatua.

Gaur inoiz baino gehiago, gure memoria historikoaren egia, konkista eta gezurrei gailenduko zaie. Horregatik eskegi dugu bandera hau: lapurtu ziguten askatasunaren ikurra, Nafarroako Guardiako askatsunaren ikurra, Nafarroako Sonsierra osoarena eta Nazio Nafar Osoarena.


La Guardia, Estado de Nabarra. 12 de septiembre, a las 12:00

¿Sabias que Laguardia se llama “ La Guardia de la Sonsierra de Navarra”?
¿Sabias que toda la imponente sierra que está al norte se llamaba Sierra de Navarra, y todo el territorio que hay entre el río Ebro y la sierra Sonsierra de Navarra?
¿Sabias que La Guardia fue conquistada por Castilla en el año 1463, 263 años más tarde que Vitoria y 49 años antes que Pamplona?
¿Sabías que el Reino de Navarra fue fundado por los habitantes del territorio que iba desde Atapuerca hasta Foix y desde Burdeos hasta el Moncayo, a los cuales se les llamaba navarros?
¿ Sabias que durante siglos, se nos ha intentado manipular, tergiversando la historia, hablando de pacto y voluntaria entrega, con el fin de que nos olvidemos del Estado de Navarra, para que nunca lo volvamos a reclamar?

En el día de hoy, Fiesta de la Vendimia, los aquí reunidos, queremos rememorar y revivir, el espíritu de los habitantes de toda la Sonsierra, que defendieron su soberanía dando su vida, en la defensa del Estado de Navarra.

El Estado de Navarra representó, la unidad de todas nuestras antiguas leyes, reflejadas en un estado propio y europeo como fue nuestro Reino.
Estado que nos fue robado trozo a trozo, mediante las conquistas militares españolas y francesas y la posterior colonización de nuestro territorio, que persiste en nuestros días...

Un estado que a día de hoy y basándonos en las leyes internacionales, está vivo y con total vigencia, listo y preparado para que el pueblo navarro lo reactive y reinstaure, el Estado de Navarra del Siglo XXI.

Hoy más que nunca, la verdad de nuestra memoria histórica, va a imponerse a la conquista y la mentira y es por eso que desplegamos esta bandera símbolo de nuestra arrebatada libertad, la libertad de La Guardia de Navarra, de toda la Sonsierra de Navarra y de Toda la Nación Navarra


Gora Nabar Estatua
Viva el Estado de Nabarra

--
NABARRA OSOA, NABARRA ESTATUA

No hay comentarios: